2002. – 2013.

 

 

 

 

 

 

                                                       
Ostvarenje  prometa turista i brodova na kružnim

 

putovanjima

 
 
                                                       
    2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012 2013   indeks    
  br. ticanja br. turista  br. ticanja br. turista  br. ticanja br. turista  br. ticanja br. turista br. ticanja br. turista br. ticanja br. turista br. ticanja br. turista br. ticanja br. turista br. ticanja broj turista br. ticanja br. turista br. ticanja br. turista br.ticanja br.turista br.ticanja br.turista  
siječanj 0 0 0 0 0 0 0 0     0           7 294 6 299 1 51 2 94 200 184,3137  
veljača 0 0 0 0 3 697 0 0     1 182 3 152     5 242 6 301 3 141 6 295 200 209,2199  
ožujak 0 0 2 522 0 0 1 37 1 36 2 390 6 574 1 116 3 199 4 205 2 98 6 4091 300 4174,49  
travanj 4 806 14 3009 7 1134 11 3096 13 4380 13 4876 18 7465 13 5511 19 13001 11 9729 14 11480 10 6535 71,42857 56,92509  
svibanj 10 2461 18 6261 14 4906 21 7087 25 8030 23 10749 29 16990 39 23873 33 22290 26 17765 36 24469 27 25414 75 103,862  
lipanj 13 2917 18 5173 16 4138 24 6565 24 5161 20 8827 37 17211 30 15928 34 23163 37 25329 46 39242 32 29959 69,56522 76,34422  
srpanj 11 3392 19 7267 20 4256 29 7880 24 6385 18 11844 33 15692 36 19197 26 21584 35 31496 32 41557 26 17029 81,25 40,97745  
kolovoz 14 3178 23 7019 17 5098 27 5450 24 7657 18 11255 43 16540 29 16255 41 31249 37 31074 36 38027 28 30815 77,77778 81,03453  
rujan 10 2608 18 5372 28 7297 35 7062 26 6695 36 19958 38 16602 36 24696 33 22684 41 32284 42 39953 36 32394 85,71429 81,08027  
listopad 19 4360 25 10276 22 5763 29 7973 18 7055 42 22940 36 19791 31 20578 37 28331 29 25750 42 41948 32 27093 76,19048 64,58711  
studeni 1 894 4 1206 5 845 6 2165 5 1543 10 8193 13 10508 12 5568 13 9043 16 6302 9 8220 12 14757 133,3333 179,5255  
prosinac 0 0 0 0 0 0 0 0 2 57 2 67 0 0 5 111 6 298 4 1429 6 265 8 631 133,3333 238,1132  
sveukupno 82 20616 141 46105 132 34134 183 47315 162 46999 185 99281 256 121525 232 131833 257 172378 252 181963 269 245451 225 189107 83,6431 77,0447  
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013                              
siječanj 0 0 0 0         294 299 51 94                              
veljača 0 0 697 0   182 152   242 301 141 295                              
ožujak 0 522 0 37 36 390 574 116 199 205 98 4091                              
travanj 806 3009 1134 3096 4380 4876 7465 5511 13000 9729 11480 6535                              
svibanj 2461 6261 4906 7087 8030 10749 16990 23873 22290 17765 24469 25414                              
lipanj 2917 5173 4138 6565 5161 8827 17211 15928 23163 25329 39242 29959                              
srpanj 3392 7267 4256 7880 6385 11844 15692 19197 21584 31496 41557 17029                              
kolovoz 3178 7019 5098 5450 7657 11255 16540 16255 31249 31074 38027 30815                              
rujan 2608 5372 7297 7062 6695 19958 16602 24696 22684 32284 39953 32394                              
listopad 4360 10276 5763 7973 7055 22940 19791 20578 28331 25750 41948 27093                              
studeni 894 1206 845 2165 1543 8193 10508 5568 9043 6302 8220 14757                              
prosinac 0 0 0 0 57 67 0 111 297 1429 265 631                              
sveukupno 20616 46105 34134 47315 46999 99281 121525 131833 172376 181963 245451 189107                              
                                                       

 

By | 2014-08-06T13:28:05+00:00 Kolovoz 6th, 2014|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment