Dogradnja veza 26 i 27 u Gradskoj luci Split

Sukladno suvremenim zahtjevima i potrebama razvoja lučkih kapaciteta, a posebice sa aspekta poboljšanja protoka putnika i vozila te povećanja sigurnosti prometa u luci, nužno je prelocirati međunarodni promet sa sadašnjeg Gata sv. Duje na Glavni lukobran u Gradskoj luci Split.

 

Dogradnjom vezova 26 i 27, zajedno s projektom izgradnje vanjskih vezova i projektom novog putničkog terminala na glavnom lukobranu ostvarit će se jedinstvena cjelina međunarodnog graničnog prijelaza u kojem bi bili smješteni svi sadržaji nužno potrebni za odvijanje međunarodnog prometa sukladno Schengenskim zahtjevima.

 

Rekonstrukcijom i dogradnjom vezova 26 i 27 u Gradskoj luci Split osiguravaju se:

  • dva dužobalna veza duljine 140m, kao i

  • dvije ukrcajno-iskrcajne rampe širine po 30m,

  • nova operativna površina od 2.700m2

  • dubina u trasi obale kao i dubina pripadajućeg akvatorija iznositi će -7,50m,

 

Osim brodova u domaćem prometu planirana dogradnja spomenutih vezova omogućava i alternativni prihvat trajekata i katamarana u međunarodnom prometu.

 

Za potrebe planiranog zahvata sagledan je i način odvijanja prometa na novonastaloj manipulativnoj površini, kao i sve potrebne instalacije (vodovodne instalacije, elektroinstalacije, javna rasvjeta, optički kablovi i oprema za brodove).

 

Ovim vezovima se pridružuje već postojeća operativna lučka površina, prostorno definirana lučkom cestom na istoku te spojnom obalom Gata sv. Duje i lukobrana, kao i pripadajućom površinom na samom lukobranu.

By | 2013-05-09T08:12:04+00:00 Svibanj 9th, 2013|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment