Business activity 2015-05-18T09:58:51+00:00

Sigurnosna zaštita

 

Sukladno međunarodnim konvencijama posebna pozornost pridaje se sigurnosnoj zaštiti lučkog područja otvorenog za međunarodni promet. Uvode se posebne sigurnosne mjere i protokoli, a u skladu s Planom sigurnosne zaštite luke. Lučka uprava Split prva je u Hrvatskoj organizirala i provela Opću vježbu simulacije kriznog stanja u Gradskoj luci.
Dana 18.08. 2006. izvršena je ovjera pregleda Izjave o sukladnosti luke (Statement of compliance of a port facility) koja se izdaje na temelju odredbi Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet Republike Hrvatske i dijela B Međunarodnog Pravilnika o sigurnosti brodova i lučkih prostora (ISPS Pravilnik), a čime se potvrđuje da luka posluje u skladu s odnosnim odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Pravilnika.
Od početka 2006. godine provodi se Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u luci Split na kojima će se rukovati takvim tvarima, koji je na snazi od 17. prosinca 2005.

Kontakt tijekom 24 sata
Lučki operativni centar
Gat sv. Duje 1
21 000 Split
Hrvatska
Tel/fax: +385 (0)21 338 262
e-mail: operativa@portsplit.hr

PFSO za Lučku upravu Split je Josip Buličić
Tel: +385 21 390 225
Fax: +385 21 390 256
e-mail: josip.bulicic@portsplit.hr

Inspektor za opasne terete g. Denis Stanić
Tel: Tel: +385 21 390 225
Fax: +385 21 390 256
e-mail: denis.stanic@portsplit.hr