Loading...

CHARGE – Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe

Projekt CHARGE kapitalizira dobivene rezultate projekta IPA CBC 2007-2013 CARICA, s ciljem promicanja učinkovitih i održivih investicija za infrastrukturni razvoj luka i logističkih centara, kroz izradu integriranih akcijskih planova i financijskih planova na temelju predviđenih prometnih tokova. Projekt će poticati intermodalnost i održivu prometnu povezanost na ovom području, uz potporu procesu donošenja odluka u usvajanju infrastrukturnih investicija i pilot aktivnosti.

Glavni ishodi projekta su:

 • Izvješće o fizičkim i ne fizičkim uskim grlima i karikama koje nedostaju u transportnim uslugama u Italiji i Hrvatskoj
 • Strateško izvješće o budućim scenarijima prometnih tokova između talijanskih I hrvatskih luka
 • “Autoceste mora” – akcijski plan za poticanje transporta korištenjem međuobalne plovidbe
 • Pilot akcije za poboljšanje automatske razmjene podataka teretnog prometa
 • Akcijski plan i scenariji provedbe politike

Partneri projekta:

 1. Rete Autostrade Mediterranee
 2. Central Adriatic Ports Authority
 3. North Adriatic Sea Port Authority
 4. Klaster intermodalnog prijevoza
 5. Lučka uprava Ploče
 6. Lučka uprava Split
 7. Southern Adriatic Sea Port Authority
 8. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Trajanje projekta u mjesecima: 18 (01.01.2018-30.06.2019)

Ukupni proračun u EUR: 965 600,00

Projekt CHARGE sufinanciran je sredstvima iz 2014 – 2020 Interreg V-A Italija – Hrvatska CBC Programa.

Interreg Italy-Croatia/CHARGE: https://www.italy-croatia.eu/web/charge

__________________________________________________________________________________

Linkedin  https://www.linkedin.com/company/charge-project

Twitter  https://twitter.com/interreg_charge

 Charge _leaflet_CRO