Loading...

MIMOSA – MarItime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services

Akronim projekta: MIMOSA
Naziv projekta: MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services
Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.
Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)
Sufinanciranje: 85% ERDF
Ukupan proračun projekta: 7.140.000,00 Eura
Vodeći partner: Central European Initiative Executive Secretariat

OPIS projekta:
Projekt MIMOSA, s ciljem poboljšanja ponude multimodalnih održivih rješenja za promet putnika, promovira novi prekogranični pristup mobilnosti. Pristup usmjeren na rezultate, u rasponu od multimodalnih rješenja do inovativnih i pametnih alata i tehnologija, ima za cilj ostvariti pristupačniju i održivu mobilnost putnika sa smanjenom razinom ugljika na cijelom programskom području. Prekogranična suradnja je potrebna za rješavanje kontinuiranih problema dominantnog cestovnog prijevoza i niske razine povezanosti dviju država, kako bi se građanima i turistima ostvarila šira ponuda održivih opcija mobilnosti. Do cilja će se doći opsežnim istraživanjem i podizanjem znanja o prometnoj potražnji, te navikama i potrebama putnika, što projekt čini originalnim u odnosu na prethodne inicijative.

Interreg italy-Croatia Programme /MIMOSA