Loading...

REMEMBER – Osvježavanje sjećanja na Jadranske luke. Pomorska kultura za poticanje uravnoteženog teritorijalnog rasta

Projektom REMEMBER se nastoji ostvariti prekogranična suradnja u suočavanju s izazovima koji ugrožavaju integritet i postojanje Jadranskog morskog kulturnog nasljeđa: masovni turistički tokovi u vrhuncu godišnjeg doba, pogoršanje veza između luka i gradova, onečišćenje okoliša zbog lučkih aktivnosti, gubitak zajedničke tradicije i kulture koji nisu dovoljno valorizirani na razini lokalne razvojne strategije.

Provođenjem projekta pokušati će se povećati atraktivnosti lokalnih gospodarstava korištenjem ICT-a za digitalizaciju kulturnih sadržaja, povećati raznolikost turističke ponude kako bi se smanjila sezonalnost turizma, nove poslove koji povezuju digitalne i kulturne kompetencije.

Opći cilj projekta je promicanje održivog turizma i plavi rast u programskom području kroz valorizaciju važne pomorske kulturne baštine 8 jadranskih talijanskih i hrvatskih luka – Ancona, Venecija, Trst, Ravenna, Rijeka, Zadar, Dubrovnik, Split – od kojih su 4 pod zaštitom UNESC-a.

Glavni rezultati projekta su:  razvoj 8 virtualnih muzeja za digitalno predstavljanje materijalne i nematerijalne baštine u svakoj luci, poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja za nekoliko tipova posjetitelja (niska sezona, hendikepirani, starije osobe,…), obnavljanje povijesnih zgrada i soba za njihovu valorizaciju u turističke svrhe u Veneciji, Ravenni, Trstu i Zadru te osnivanje kulturne turističke rute u Anconi i Dubrovniku.

Specifični ciljevi projekta su poboljšanje veze između luka i lokalnih zajednica, sačuvati i adekvatno valorizirati zajedničku pomorsku povijesnu baštinu.

Rezultati REMEMBER projekta pridonositi će smanjenju sezonalnosti u turizmu jer imaju za cilj poticanje promjene u kulturnoj i turističkoj politici i ponudi revitalizacijom i povećanjem vrijednosti raspoloživih kulturnih dobara. Kroz  projekt će se nastojati podržati ostvarenje kulturnih sadržaja na pristupačniji i interaktivniji način povećavanjem privlačnosti područja koja su alternativa visoko iskorištenim obalnim i pomorskim resursim od strane masovnog turizma.

Kroz projekt će se ostvariti prekogranična digitalizacija kulturnih sadržaja očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine, obnova zgrada / prostorija koje služe za turističke svrhe i poticati prekogranična promocija jadranske kulturne pomorske baštine preko “kulturne mreže jadranskih luka”.

Projekt REMEMBER sufinanciran je sredstvima iz 2014 – 2020 Interreg V-A Italija – Hrvatska CBC Programa.

Ukupan proračun u EUR: 2.813.460,00

ERDF u EUR: 2.391.441,00

Trajanje u mjesecima:  30 (01/01/2019-30/06/2021)

Interreg Italy-Croatia/REMEMBER:  https://www.italy-croatia.eu