Loading...

SUSPORT – SUStainable PORTs

Projekt SUSPORT: Nabava hibridnog vozila

Lučka uprava Split ugovorila nabavu hibridnog vozila iz projekta SUSPORT u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska 2014 – 2020. Projekt SUSPORT ima za cilj poboljšati ekološku održivost i energetsku učinkovitost [...]

O projektu

Akronim projekta: SUSPORT
Naziv projekta: SUStainable PORTs – Održive luke
Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.
Trajanje projekta: 01.07.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)
Sufinanciranje: 85% ERDF
Ukupan proračun projekta: 7.142.000,00 Eura
Vodeći partner: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea

OPIS projekta:
SUSPORT je EU projekt financiran iz Interreg Italy-Croatia programa s glavnim ciljem povećanja ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Luke programskog područja moći će razmjenjivati najbolje prakse i razvijati zajedničke metodologije za održivost okoliša i energetsku učinkovitost, koje će se testirati u pilot aktivnostima projekta. Luke programskog područja nemaju zajednički model planiranja okoliša i energetske učinkovitosti, pa stoga usvajaju mjere ublažavanja na nekoordiniran način, s nehomogenim rezultatom u pogledu zaštite okoliša. Partneri unutar SUSPORT-a namjeravaju ojačati institucionalne kapacitete i prekogranično upravljanje lukama Programskog područja u ovom sektoru, povećavajući ekološku održivost i energetsku učinkovitost pomorskog prometa, koji je s ekološkog i energetskog stajališta najodrživiji način prijevoza robe. Jačanjem institucionalnih kapaciteta i prekograničnog upravljanja za planiranje smanjenja utjecaja na okoliš i emisije stakleničkih plinova između svih luka na Programskom području, partneri će stvoriti dugoročnu prekograničnu institucionalnu platformu za razmjenu znanja i najbolje prakse, te istovremeno podržati konkurentnost radi poboljšanja njihove povezanosti i integracije s TEN-T koridorom, kao i povećanja kohezije i suradnje na prekograničnoj razini. Pet hrvatskih lučkih uprava – Zadar, Split, Ploče, Dubrovnik i Rijeka – zajedno s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Klasterom intermodalnog prijevoza čine hrvatske partnere u projektu.

Glavni očekivani rezultat projekta SUSPORT je jačanje institucionalnih kapaciteta luka Programskog područja s obzirom na ključna pitanja održivosti okoliša i energetske učinkovitosti. Unutar projekta postići će se sljedeći specifični rezultati:

  1. Poboljšanje lučkih kompetencija u zajedničkom planiranju ekološke održivosti i energetske učinkovitosti, kao ključni uvjet, kako bi se osigurala osnova dugoročne promjene. Razmjena iskustava i analiza najbolje prakse pružit će osoblju svih luka programskog područja bazu znanja za poboljšanje vlastitih vještina planiranja.
  2. Usklađivanje politika za jačanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na prekograničnoj razini. Priprema zajedničkog modela plana održivosti okoliša i energetske učinkovitosti bit će osnova za standardizaciju mjera zaštite okoliša.
  3. Institucionalizacija prekograničnog upravljanja ekološkom održivošću i energetskom učinkovitošću. Zahvaljujući stvaranju stalne prekogranične institucionalne platforme potpisivanjem zajedničkog protokola, sve luke programskog područja obvezat će se primjenjivati zajedničku strategiju o održivosti okoliša i energetskoj učinkovitosti, u dugoročnoj perspektivi i nakon završetka projekta.