Projektom je dograđena istočna obala u Gradskoj luci (Obale Kneza Domagoja I i II) u svrhu omogućavanja kvalitetnog priveza katamarana, a istim zahvatom omogućilo se proširenje putničkog koridora i bolja protočnost putnika, ali i ostalih pješaka koji koriste Obalu kneza Domagoja. Stavila su se u upotrebu četiri veza za katamarane. Dogradnjom se omogućilo funkcioniranje operativne obale odvajanjem na dio za privez, ukrcaj i iskrcaj te opskrbu brodova od dijela koji služi za pješačku komunikaciju. Ujedno se zelenim pojasom odvojio i dio operativne površine kojom se služe automobili i kamioni za ukrcaj na trajekte.

Istočna obala se dogradila pet i pol metara prema moru, a sve u svrhu poboljšanju postojeće usluge, lučke funkcionalnosti i povećanje sigurnosti korisnika luke. Tako se širina povećala s četiri metra na devet i pol metara. Duljina Obale kneza Domagoja I koja se dogradila je 135 metara, a Obale kneza Domagoja II 125 metara. Novostvorena površina operativne obale je oko 1.407 metara četvornih.

Obala je popločana kamenom i opremljena komunalnom opremom, rasvjetom, opskrbnim ormarićima za opskrbu brodova strujom i vodom, te dodatnim zelenim površinama i dekorativnim podnim pločama koje vizualno razdvajaju dio za privez, ukrcaj i iskrcaj te opskrbu brodova od dijela koji služi za pješačku komunikaciju. Važno je napomenuti da je projektom omogućeno osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Dakle, projektom je omogućena nesmetana komunikacija čitavom lokacijom, kao i pristup na javno prometnu površinu – sve bez barijera.

Odobreni iznos za sufinanciranje troškova Projekta javnim sredstvima iznosi 5,6 milijuna eura od čega 35.941.444,42 kuna odnosno 85% dolazi iz Kohezijskog fonda EU-a preko Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt „Rekonstrukcija – dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split“ je planiran kao prva faza projekta „Rekonstrukcija i proširenje Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split”. Provedbom navedenih projekata, infrastrukturno će se zaokružiti bazen Gradska luka luke Split i osigurati optimalna protočnost prometa, razina usluga i održivi razvoj za desetljeća koja su pred nama.