Loading...

Javna nabava

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 ) naručitelj Lučka uprava Split, Split, Gat sv. Duje 1, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja):

  • CVJETKO d.o.o., Put Trščenice 41, 21 000 Split
    LEGIO QUARTA, Gat sv. Duje 1, 21000 Split
    DOLCE MANIA d.o.o., Mažuranićevo šetalište 1, 21000 Split