Loading...

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Od 01. siječnja 2018. godine Registar ugovora i okvirnih sporazuma sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 101/17, 144/20) objavljuje se na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/