Zahtjevi za prikupljanje ponuda 2019-05-14T11:40:37+00:00

Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima

 

 

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokumentaciju o nabavi - Kaštelanski bazen C.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokumentaciju o nabavi - usluge tegljenja - objavljeno 04.12.2018.

Usluge tegljenja

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokumentaciju o nabavi

Usluge tegljenja

Vrsta nabave: Radovi
Predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2, br.3, i br.5 u Vranjičko-solinskom bazenu
Datum početka (prethodno savjetovanje): 31. ožujka 2017
Datum završetka (prethodno savjetovanje): 05. travnja 2017.

Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izgradnja građevine ribarska luka Brižine na dijelu lučkog područja "Kaštelanski bazen C" - Objavljeno 03. svibnja 2019.

Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvođenje radova na sanaciji obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2, br.3, i br.5 u Vranjičko-solinskom bazenu

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokumentaciju o nabavi

Izvođenje radova na sanaciji obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2, br.3, i br.5 u Vranjičko-solinskom bazenu

Vrsta nabave: Radovi
Predmet nabave: Radovi na sanaciji glavne prometnice u sjevernoj luci Split – 1. faza
Datum početka (prethodno savjetovanje): 31. ožujka 2017
Datum završetka (prethodno savjetovanje): 05. travnja 2017.

Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

Radovi sanacije glavne prometnice u Sjevernoj luci Split – I faza

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokumentaciju o nabavi

Radovi sanacije glavne prometnice u Sjevernoj luci Split -I faza