Koncesije arhiva 2019-06-11T10:11:23+00:00
Loading...

Koncesije

Koncesije na lučkom području Koncesija uvjet za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te građenje novih objekata nadgradnje i podgradnje

 • mogu se dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zahtjev, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

 • U pravilu se obavljanje jedne koncesijske djelatnosti daje jednom koncesionaru, ali se jednom koncesionaru ne može dati koncesija za obavljanje svih lučkih djelatnosti.

Vrste koncesija i odobrenja:

Luka d.d. Split

Kopilica 47 B, 21000 Split

021/508 729

021/508 728 fax

info@lukasplit.hr

www.lukasplit.hr

Koncesije za djelatnost

 • Fumigacija i deratizacija

 • opskrba brodova

 • dostava goriva brodovima

 • čistoća, prihvat i otprema krutog otpada

 • čistoća, prihvat i otprema tekućeg otpada i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom

 • kontrola količine i kakvoće robe

 • pranje i prijevoz rublja s brodova

 • izletnički program

 • prikupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi u međunarodnom prometu kategori
  je i i iii

 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata

 • prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina

 • istovar rasutog kamena

Obavijest koncesionarima

 Upravno vijeće Lučke uprave Split na 240. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2019. godine donijelo je sljedeće Odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Temeljem Plana davanja koncesija Lučke uprave Split za 2017.-2020. godinu raspisuje se javno prikupljanju ponuda za davanje koncesija:

1/ za obavljanje djelatnosti skladištenje i manipulacija naftom i naftnim derivatima, kao i drugim proizvodima koji su s tim u svezi, te veleprodaja, maloprodaja i ugostiteljstvo  uz korištenje i održavanje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na dijelu lučkog područja Vranjičkog bazena – Dujmovača.

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 14. veljače 2019. g

Objavljeno dana 19. veljače 2019. i ispravljeno dana 21. veljače 2019. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2019. g. do 10 sati.

2/ za obavljanje djelatnosti ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj s vagona i kamiona, skladištenje roba, te veleprodaja, maloprodaja i ugostiteljstvo uz korištenje i održavanje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na dijelu lučkog područja Vranjičkog bazena – Dujmovača – Sjeverna luka.

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 14. veljače 2019. g

Objavljeno dana 19. veljače 2019. i ispravljeno dana 21. veljače 2019. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2019. g. do 10 sati.

3/ za obavljanje djelatnosti skladištenje, veleprodaja i maloprodaja te dorada proizvoda uz korištenje i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje na dijelu lučkog područja Vranjičkog bazena – Dujmovača IA.

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 14. veljače 2019. g

Objavljeno dana 19. veljače 2019. i ispravljeno dana 21. veljače 2019. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2019. g. do 10 sati.

4/ za obavljanje djelatnost prodaja karata za putnike i vozila u pomorskom prometu koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje na dijelu lučkog područja u korijenu Gata sv. Petra u Bazenu Gradska luka Split.

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 14. veljače 2019. g

Objavljeno dana 19. veljače 2019. i ispravljeno dana 21. veljače 2019. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2019. g. do 10 sati.

5/ za obavljanje djelatnosti pružanje informacija gostima za organizirana kružna putovanja Jadranom i transfere koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje na dijelu lučkog područja u korijenu Gata sv. Petra u Bazenu Gradska luka Split.

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 14. veljače 2019. g

Objavljeno dana 19. veljače 2019. i ispravljeno dana 21. veljače 2019. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2019. g. do 10 sati.

6/ za obavljanje djelatnosti priprema i prodaja toplih napitaka koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje na dijelu lučkog područja u korijenu Gata sv. Petra u Bazenu Gradska luka Split.

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 14. veljače 2019. g

Objavljeno dana 19. veljače 2019. i ispravljeno dana 21. veljače 2019. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2019. g. do 10 sati.