Loading...

Tehnički podaci

Luka

 • Otvorena: 24 sata

Najveće dimenzije za brod na kružnom putovanju

 • Dužina: 250m

 • Gaz: max 8.2m

 • Zračni limit: nema limita

Sidrište

 • Dostupan

 • Opskrba broda

 • Lučko peljarenje: za sve brodove iznad 500 BT

 • Lučko tegljenje

 • Morske struje/domet: 30-40 cm

Carinske procedure

 • Vrijeme: 20 minuta

 • Procedura: kontrola osobnih iskaznica ili putovnica

Vezovi

 • Najmanje vrijeme ostajanja: nema limita

 • Najviše vrijeme ostajanja: nema limita

 • Broj vezova za brodove na kružnim putovanjima: 10

 • Dužina vezova: od 63 m do 173 m

 • Dubina vezova: max 8.20 m

 • Putnički terminal: da

Usluge

 • Agencijska djelatnost

 • Čistoća-prihvat i otprema krutog otpada

 • Čistoća-prihvat i otprema tekućeg otpada

 • Fumigacija i deratizacija

 • Kontrola količine i kakvoće robe

 • Lučko tegljenje

 • Odlagalište krutog i tekućeg otpada

 • Otpremnička djelatnost

 • Parkiralište

 • Lučko peljarenje

 • Pranje i prijevoz rublja s brodova

 • Privez/odvez broda

 • Usluga bankomata

 • Vodoopskrba

 • Info punkt na terminalu

 • Servis (remontna brodogradilišta)

Udaljenosti

 • Centar grada: 200 m hodajuće udaljenosti

 • Aerodrom: 20 km

 • Željeznička postaja: 100m hodajuće udaljenosti

Transport

 • Taxi

 • Rent-a-car

 • Javni autobusi