Dokumenti 2019-07-30T15:26:57+00:00
Loading...

Dokumenti

STATUT LUČKE UPRAVE SPLIT

srpanj 1997.,studeni 2004., listopad 2015.
TARIFE LUČKIH PRISTOJBI LUČKE UPRAVE SPLIT


Tarife za srpanj 2016

ožujak 2017

svibanj 2017

veljača 2018

lipanj 2018

CJENIK (TARIFE) NAKNADA uz koje trgovačka društva – ovlaštenici koncesija – pružaju usluge korisnicima luke 


Pročišćeni tekst (veljača 2015, svibanj 2016, rujan 2016).

prosinac 2018., srpanj 2019.

Pravilnik o redu u luci – kolovoz 2019


PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI LUKE SPLIT


ožujak 2003.
Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može uploviti u luku Split i mjesta u luci Split na kojima se može rukovati opasnim tvarima”


prosinac 2014.

ožujak 2016.
PRAVILNIK kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split – (pročišćeni tekst)


studeni 2015.
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM S BRODOVA na području pod upravljanjem Lučke uprave Split


srpanj 2017.

POMORSKI ZAKONIK
„Narodne novine“ broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15

ZAKON o pomorskom dobru i morskim lukama
„Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11
ODLUKA o osnivanju Lučke uprave Split

„Narodne novine“ broj.

45/97

155/98

72/11

114/14

ZAKON o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
„Narodne novine“ broj 124/09 i 59/12

UREDBA o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
„Narodne novine“ broj 110/04
PRAVILNIK o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda teritorijalnog mora RH

„Narodne novine“ broj

90/05

10/08

155/08

80/12
PRAVILNIK o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu širenja isteklih ulja u lukama

„Narodne novine“ broj 51/05

127/10

34/13

88/13

79/15
UREDBA o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru
„Narodne novine“ broj 23/04, 36/04, 101/04, 63/08, 125/10 i 83/12
ODLUKA o davanju suglasnosti LUS za osnivanje Slobodne zone luke Split

„Narodne novine“ broj

160/98

92/05
ODLUKA o davanju suglasnosti LUS za osnivanje Slobodne zone luke Split

„Narodne novine“ broj

160/98

92/05
UREDBA (EU) br. 1177/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. Studenog 2010. O pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004)


Uredba

Letak