Loading...

Donacije

“Budući da je Lučka uprava Split obveznik fiskalne odgovornosti (Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN139/10,19/14), kao neprofitna organizacija u vlasništvu RH, odgovorna je za namjensko upravljanje i raspolaganje financijskim sredstvima pažnjom dobrog gospodarstvenika te izričito poslovanje u okviru  njezine djelatnosti, stoga  ne može davati donacije čija namjena nije vezana za djelatnost lučkih uprava temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te upisanih predmeta poslovanja kod Trgovačkog suda u Splitu.”