Koncesije 2019-09-18T14:57:09+00:00

Koncesije na lučkom području Koncesija  uvjet za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te građenje novih objekata  nadgradnje i podgradnje

 •  mogu se dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zahtjev, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.
 • U pravilu se obavljanje jedne koncesijske djelatnosti daje jednom koncesionaru, ali se jednom koncesionaru ne može dati koncesija za obavljanje svih lučkih djelatnosti.

Vrste koncesija i odobrenja:

1. PRVENSTVENA KONCESIJA

RED.BR.

TVRTKA

SJEDIŠTE

KONTAKT

1

Luka d.d. Split

Kopilica 47 B, 21000 Split

021/508 729

021/508 728 fax

info@lukasplit.hr

www.lukasplit.hr

2. Koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti  koja ne zahtjeva isključivo korištenje postojećih, niti gradnju novih objekata. (čl. 66. stavak 5. točka 1 i 2 Zakona).

Koncesije za djelatnost

 • Fumigacija i deratizacija
 • opskrba brodova
 • dostava goriva brodovima
 • čistoća, prihvat i otprema krutog otpada
 • čistoća, prihvat i otprema tekućeg otpada i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom
 • kontrola količine i kakvoće robe
 • pranje i prijevoz rublja s brodova
 • izletnički program
 • prikupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi u međunarodnom prometu kategorije i i iii
 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • istovar rasutog kamena

3. Koncesija za  obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti  koja zahtjeva korištenje postojećih i gradnju novih objekata lučke nadgradnje i podgradnje (čl. 66. stavak 5. točka 3 i 4 Zakona)

Koncesije za lučka područja

4. Poslovi pomorske agencije i otpremnički poslovi obavljaju se temeljem izdanog odobrenja nadležne lučke uprave (čl.65.  stavak 3 Zakona).

Otpremnička djelatnost

Agencijska djelatnost