Agencijska djelatnost 2015-07-06T10:20:43+00:00

ADRIATIK SERVIS d.o.o.

Srebrenska 1, 20000 Dubrovnik

tel/fax: 020 311 488 

mob: 091 246 8080 

mail: info@adriaticservices.hr

web: www.adriaticservices.hr

ADRIATIC EXCURSIONS d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 45, 20000 Dubrovnik

tel: 020/400 586 

fax: 020/400 587

mail: ivan@adriatic-excursions.com

mail: perisa@adriatic-excursions.com

mail: www.adriatic-excursions.com

BANDIĆ MARITIME d.o.o.

Smiljanićeva 2/II, 21000 Split

tel: 021 544 265

tel: 021 544 275

fax: 021 544 277 

mail: bandic@bandic.hr

web: www.bandic-maritime.hr

BWA d.o.o.

Nazorova 3, 51410 Opatija

tel: 051 703 773

fax: 051 703 774 

mail: croatia@bwayachting.com

web: www.bwayachting.com

CAPRIS CROATIA d.o.o.

Agatićeva 2, 51000 Rijeka

 Matice hrvatske 1, 21000 Split

tel:051/780-500

fax: 051/213-616 

tel:  021/460-999

fax: 021/460-848 

mail: info@jadroagent.hr

mail: split@jadroagent.hr

mail: jadro.cruise@st.t-com.hr

web: www.jadroagent.com

JADROLINIJA d.d.

Riva 16,  51000 Rijeka

Gat sv. Duje 1, 21000 Split

tel:051 666 111

tel: 021 338 333

tel: 021 338 218

tel: 021 338 222 fax

web: www.jadrolinija.hr

mail: passdept_h@jadrolinija.hr

mail: ag.split@jadrolinija.hr

L.P. POMOĆ JAHTAMA d.o.o.

Branimirova obala 2, 21000 Split

tel/fax: 021 399 121 

mob: 091 739 0529

mail: petra@lpyachtsupport.com

mail: luka@lpyachtsupport.com

web: www.lpyachtsupport.com

TRANZITAGENT d.o.o.

Kralja Zvonimira 14, 21000 Split

tel: 021/326-873

tel/fax: 021/362-904 

mob: 098/201-371 

mail: tranzit.agent@st.t-com.hr

web: www.tranzitagent.com

SERVIS BRODOVA NENO d. o.o.

Mile Gojsalić 43, 21312 Podstrana

mob: 0952620333 

SPLIT TOURS d.d. za turizam

Boktuljin put bb, 21000 Split

tel: 021 352 481

fax: 021 352 482 

booking: 021 352 533 

web: www.splittours.hr

mail: info@splittours.hr

SPLITSKA PLOVIDBA d.d.

Ante Petravića 23, 21000 Split

tel: 021 508 511

fax: 021 508 519 

GRAND CIRCLE DUBROVNIK d.o.o.

dr. Vladka Mačeka 23 , 20000 Dubrovnik

mob: 099/311 8128

tel: 020/341 765

fax: 020/435 631 

mail: dostic@oattravel.com

mail: shipsagent@gct.com

ALIANCA d.o.o.

Školjić 6, 51000 Rijeka

Filijala Ploče: Neretvanskih gusara 12, 20340 Ploče

tel: 051/327-260

fax: 051/212-675 

tel: 020/670-534

fax: 020/670-535 

mail: alianca@ri.t-com.hr

mail: alianca.ploce@vip.hr

IN CAPITA d.o.o.

114. Brigade 8, 21000 Split

tel: 021/352-401

mail: info@incapita.hr

COMPLETE YACHT SUPPORT d.o.o.

Požeška 4, 21000 Split

 mob: 091/5724-199

marinela@cro-yacht.com

REA DUBROVNIK d.o.o.

Bulet 21, 20235 Zaton

Operativni odjel Dubrovnik

Pape Ivana Pavla II 1, 20000 Dubrovnik

Operativni odjel Split Kralja Zvonimira 14, 21000 Split

tel: 020/313-053

tel: 020/313-054

tel/fax: 021/314-077 

mob: 091/3130-516 

mail: rea.dubrovnik@du.t-com.hr

mail. rea.dubrovnik@st.t-com.hr

web: www.readubrovnik.com

MSC KRSTARENJA d.o.o.

Sv Križa 3, 20000 Dubrovnik

Poslovna jedinica Split,Gat Sv. Duje bb, 21000 Split

tel: 020/313-173

tel: 021/322-252

tel: 021/332-855 

mail: dubrovnik@msckrstarenja.com

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

Obala Stjepana Radića 25, 20000 Dubrovnik

Poslovnica Split – Radisson Blu Resort,Put Trstenika 19, 21000 Split

tel: 020/410-828

fax: 020/410-890 

tel: 021/317-224

fax: 021/317-216 

mail: elite@elite.hr

mail: igor.bulum@gulliver.hr

web: www.gulliver.hr