Loading...

Lučka uprava Split s danom 17. svibnja 2023. godine zaprimila je 165 zahtjeva za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza u Gradskoj luci Split te se isti više do daljnjega ne zaprimaju. Sve eventualne izmjene biti će objavljene na našim web stranicama.

Koncesije

Koncesije na lučkom području Koncesija uvjet za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te građenje novih objekata nadgradnje i podgradnje

 • mogu se dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zahtjev, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

 • U pravilu se obavljanje jedne koncesijske djelatnosti daje jednom koncesionaru, ali se jednom koncesionaru ne može dati koncesija za obavljanje svih lučkih djelatnosti.

Vrste koncesija i odobrenja:

Luka d.d. Split

Kopilica 47 B, 21000 Split

021/508 729

021/508 728 fax

[email protected]

www.lukasplit.hr

Koncesije za djelatnost

 1. FUMIGACIJA, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA (obrazac zahtjeva -Prilog 2)
 2. OPSKRBA BRODOVA (obrazac zahtjeva -Prilog 2)
 3. DOSTAVA GORIVA BRODOVIMA (CISTERNA-BROD) (obrazac zahtjeva -Prilog 3)
 4. DOSTAVA GORIVA BRODOVIA (BROD-BROD) (obrazac zahtjeva -Prilog 3)
 5. PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA (Marpol konvencija 73/78, Prilog V, Kategorija A,C,E,F,H,I,J i K) (obrazac zahtjeva -Prilog 4a)
 6. PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA (Marpol konvencija 73/78, Prilog I, II, III. IV, VI i V, Kategorija D) (obrazac zahtjeva -Prilog 4b)
 7. KONTROLA KOLIČINE I KAKVOĆE ROBE (obrazac zahtjeva -Prilog 2)
 8. PRANJE I PRIJEVOZ RUBLJA S BRODOVA (obrazac zahtjeva -Prilog 2)
 9. IZLETNIČKI PROGRAM I TRANSFERI (obrazac zahtjeva -Prilog 2)
 10. ISTOVAR RASUTOG KAMENA (obrazac zahtjeva -Prilog 2)
 11. PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI U MEĐUNARODNOM PROMETU KATEGORIJE I I III (Marpol konvencija 73/78, Prilog V, Kategorija B i G)- (obrazac zahtjeva -Prilog 4c)
 12. PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA, JAHTI, RIBARSKIH, SPORTSKIH I DRUGIH BRODICA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA (obrazac zahtjeva -Prilog 5)
 13. PRIHVAT I USMJERAVANJE VOZILA U SVRHU UKRCAJA ILI ISKRCAJA VOZILA S UREĐENIH LUČKIH POVRŠINA (obrazac zahtjeva -Prilog 6)
 14. AUTOTAKSI PRIJEVOZ U GRADSKOJ LUCI SPLIT (obrazac zahtjeva -Prilog 7 i 7A, skica koncesije –Prilog 1, 1a i 1b)
 15. TUK-TUK PRIJEVOZ U GRADSKOJ LUCI SPLIT (obrazac zahtjeva -Prilog 8 i 8A, skica koncesije – Prilog 1)
 16. LUČKO TEGLJENJE (obrazac zahtjeva -Prilog 9)
 17. ISKRCAJ PLOVILA IZ VLASTITE PROIZVODNJE NA DIJELU LUČKOG PODRUČJA U VRANJIČKO-SOLINSKOM BAZENU LUKE SPLIT (obrazac zahtjeva – Prilog 10)

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od 28. studenog 2022.g. kojom se utvrđuju koncesije na zahtjev – u primjeni od 01.siječnja 2023.

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split, izmjena i dopuna od 04 travnja 2023.g. _ koncesije na zahtjev

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split,  dopuna od 05. lipnja 2023.g. _ koncesije na zahtjev

Odluka upravnog vijeća Lučke uprave Split, izmjnena od 13. lipnja 2023.g – koncesije na zahtjev

Odluka upravnog vijeća Lučke uprave Split  od 21. prosinca 2023.g.

Natječaji-obavijesti