Koncesije 2018-09-11T12:37:32+00:00

Loading...

Koncesije

Koncesije na lučkom području Koncesija uvjet za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te građenje novih objekata nadgradnje i podgradnje

 • mogu se dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zahtjev, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

 • U pravilu se obavljanje jedne koncesijske djelatnosti daje jednom koncesionaru, ali se jednom koncesionaru ne može dati koncesija za obavljanje svih lučkih djelatnosti.

Vrste koncesija i odobrenja:

Luka d.d. Split

Kopilica 47 B, 21000 Split

021/508 729

021/508 728 fax

info@lukasplit.hr

www.lukasplit.hr

Koncesije za djelatnost

 • Fumigacija i deratizacija

 • opskrba brodova

 • dostava goriva brodovima

 • čistoća, prihvat i otprema krutog otpada

 • čistoća, prihvat i otprema tekućeg otpada i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom

 • kontrola količine i kakvoće robe

 • pranje i prijevoz rublja s brodova

 • izletnički program

 • prikupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi u međunarodnom prometu kategori
  je i i iii

 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata

 • prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina

 • istovar rasutog kamena