Koncesije 2019-11-19T16:57:10+00:00
Loading...

Koncesije

Koncesije na lučkom području Koncesija uvjet za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te građenje novih objekata nadgradnje i podgradnje

 • mogu se dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zahtjev, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

 • U pravilu se obavljanje jedne koncesijske djelatnosti daje jednom koncesionaru, ali se jednom koncesionaru ne može dati koncesija za obavljanje svih lučkih djelatnosti.

Vrste koncesija i odobrenja:

Luka d.d. Split

Kopilica 47 B, 21000 Split

021/508 729

021/508 728 fax

info@lukasplit.hr

www.lukasplit.hr

Koncesije za djelatnost

 • Fumigacija i deratizacija

 • opskrba brodova

 • dostava goriva brodovima

 • čistoća, prihvat i otprema krutog otpada

 • čistoća, prihvat i otprema tekućeg otpada i onečišćenja mora tekućim i krutim otpadom

 • kontrola količine i kakvoće robe

 • pranje i prijevoz rublja s brodova

 • izletnički program

 • prikupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi u međunarodnom prometu kategori
  je i i iii

 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata

 • prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina

 • istovar rasutog kamena

Obavijest koncesionarima

Upravno vijeće Lučke uprave Split na 247. sjednici održanoj 01. srpnja 2019. godine, donjelo je slijedeću Odluku o izmjeni  Odluke kojom se utvrđuju koncesije iz čanka 66. stavak 5. točka 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16).”

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 01.07.219.

Rok za zaprimanje zahtjeva za davanje koncesije sa cjelokupnom dokumentacijom započinje dana 02.07.2019.g.

Objavljeno dana 02.07.2019.

Upravno vijeće Lučke uprave Split na 246. sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine, donijelo je sljedeću Odluku o dopuni Odluke kojom se utvrđuju koncesije iz članka 66. stavak 5. točka 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16).

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 10. lipnja 2019. g

Zahtjev za koncesiju_Tuk-Tuk 

Zahtjev za koncesiju_Autotaksi

Rok za zaprimanje zahtjeva za davanje koncesije sa cjelokupnom dokumentacijom započinje dana 17. lipnja 2019. godine u 8 sati i trajati će iduća tri radna dana, odnosno 17., 18., i 19. lipnja 2019.g. u terminima od 08:00 do 14:00 sati i traje do ispunjenja predviđenog broja koncesija za oba prijevozna sredstva. Djelatnici ovlaštene zaštitarske službe dodjeljivat će redne brojeve za pristup protokolu Lučke uprave Split.

Objavljeno dana 11. lipnja 2019. godine.

Temeljem Plana davanja koncesija Lučke uprave Split za 2017. – 2020. godinu raspisuje se javno prikupljanju ponuda za davanje koncesija, odnosno javno objavljuje:

Obavijest o namjeri davanja koncesija

1.  za obavljanje bankarske djelatnosti postavljanjem bankomata uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na južnoj strani istočnog hodnika uz zid samoposluge — B3

Rok za dostavu ponuda: 26.06.2019.

Objavljeno 14.06.2019.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 Odluka o javnom prikupljanju ponuda_Bankomat B3 

2.  za obavljanje bankarske djelatnosti postavljanjem bankomata uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na južnoj strani istočnog hodnika uz zid samoposluge — B4

Rok za dostavu ponuda: 26.06.2019.

Objavljeno 14.06.2019.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 Odluka o javnom prikupljanju ponuda_Bankomat B4

3. za obavljanje djelatnosti pružanja informacija, odnosno promocija i prodaja autohtonih certificiranih dalmatinskih i otočnih proizvoda i usluga koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje na dijelu lučkog područja na lukobranu u Bazenu Gradska luka Split

Rok za dostavu ponuda: 26.06.2019.

Objavljeno 14.06.2019.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 Odluka o javnom prikupljanju ponuda_pružanje info. i otočni proizvodi

4. za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (prodaja pića i palačinki) i turističke djelatnosti (informiranje i prodaja izleta) koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje na dijelu lučkog područja Kaštelanski bazen „D” Resnik površine 12,00 m2

Rok za dostavu ponuda: 26.06.2019.

Objavljeno 14.06.2019.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 Odluka o javnom prikupljanju ponuda_Ugostiteljska djelatnost, Resnik