Oglasi 2018-11-20T15:23:11+00:00

Oglasi

OBAVIJEST SVIM KONCESIONARIMA

Upravno vijeće Lučke uprave Split na 238. sjednici, održanoj dana 15. studenog 2018.godine donijelo je Odluku kojom se utvrđuju koncesije iz članka 66. stavak 5. točka 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16).

Pozivaju se svi koncesionari da što žurnije podnesu zahtjev za dodjelu koncesija za djelatnosti,  te  dostave potrebnu dokumentaciju, a sve sukladno gore navedenoj Odluci.

Odluku kojom se utvrđuju koncesije iz članka 66. stavak 5. točka 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16)

Objavljeno 16.11.2018.

Temeljem Plana davanja koncesija Lučke uprave Split za 2017. – 2020. godinu raspisuje se javno prikupljanju ponuda za davanje koncesija, odnosno javno objavljuje:

 OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA

  1. za obavljanje djelatnosti pomorske i putničke agencije, prodaje karata i mjenjački poslovi uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na sjevernoj strani zapadnog hodnika uz prostorije Lučke uprave Split (br.5), površine 44,31 m2;
  2. za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja vozila uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – u sredini zapadnog hodnika (br.6), površine 17,75 m2
  3. za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja vozila uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na sjevernom dijelu istočnog hodnika (br. 10), površine 12,79 m2
  4. za obavljanje djelatnosti pomorske i putničke agencije, te trgovine na malo uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – nasuprot jugoistočnih ulaznih vrata (br 9), površine 15,31 m2
  5. za obavljanje djelatnosti pomorske i putničke agencije, prodaje karata i mjenjački poslovi uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na južnoj strani istočnog hodnika (br. 13 A), površine 22,93 m2
  6. za obavljanje bankarske djelatnosti postavljanjem bankomata uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na zapadnoj strani jugoistočnog ulaza – B1
  7. za obavljanje bankarske djelatnosti postavljanjem bankomata uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na zapadnoj strani hodnika od jugoistočnog ulaza prema javnim WC-ima – B2
  8. za obavljanje bankarske djelatnosti postavljanjem bankomata uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na južnoj strani istočnog hodnika uz zid samoposluge – B3
  9. za obavljanje bankarske djelatnosti postavljanjem bankomata uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na južnoj strani istočnog hodnika uz zid samoposluge – B4
  10. za obavljanje bankarske djelatnosti postavljanjem bankomata uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu –  na južnoj strani istočnog hodnika uz zid samoposluge – B5
  11. za obavljanje djelatnosti ugostiteljstvo – samouslužni aparat za tople i hladne napitke i pakirane prehrambene proizvode uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – uz istočna ulazna vrata – K3
  12. za obavljanje djelatnosti ugostiteljstvo – samouslužni aparat za tople napitke uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – uz jugozapadna ulazna vrata – K2
  13. za obavljanje djelatnosti ugostiteljstvo – samouslužni aparat za tople napitke uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu –na zapadnoj strani hodnika od jugoistočnog ulaza prema javnim WC-ima – K1
  14. za obavljanje djelatnosti pomorske i putničke agencije, te trgovine na malo uz korištenje i održavanje dijela lučkog područja u zgradi Pomorsko putničkog terminala na Gatu sv. Duje u Gradskoj luci u Splitu – na sjevernoj strani istočnog hodnika (br. 11), površine 8,88 m2

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 15. studenog 2018.g

Objavljeno 19.11.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/NewPreglediDokumenataFrm.aspx?ObjektPregledaDokumenata=KONCESIJA (link )

Rok za dostavu ponuda je 29.studenog 2018.g. do 10 sati.

 

Za obavljanje djelatnosti skladištenje, veleprodaja i maloprodaja, te dorada proizvoda uz korištenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja Vranjičkog  bazena — Dujmovača IB

Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Split od dana 15. studenog 2018.g

Objavljeno 20.11.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave  -https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/NewPreglediDokumenataFrm.aspx?ObjektPregledaDokumenata=KONCESIJA  (link )

Rok za dostavu ponude je 05.prosinca 2018.g. do 10 sati.