Predmet poslovanja 2015-05-18T09:58:51+00:00

Djelatnost Lučke uprave:

  • Brine se o gradnji , održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje je lučko područje

  • Gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave

  • Obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja

  • Osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe

  • Osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata

  • Usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području

  • Donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodnu zonu

  • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom