Loading...

Bazen Gradska luka

Lokacija

Zemljopisna širina 43°30.0' N

Zemljopisna dužina 16°26.2' E

Plima

Visina 0,2-0,4m

Površine

Kopnena (km²) 0,102504

Morska (km²) 16,690519

Obale

Operativna obala (km) 3,643

Broj vezova 27

Maximalna dubina 10,50m

Max duljina broad na vezu 320m