Loading...

Kaštelanski bazen A

Lokacija

Zemljopisna širina 43°32.7' N

Zemljopisna dužina 16°24.9' E

Plima

Visina 0,2-0,4m

Površine

Kopnena (km²) 0,000445

Morska (km²) 0,23

Obale

Operativna obala (km) 0,08

Broj vezova 1 (vez Sustipan)

Maksimalna dubina 8,5m

Duljina veza 90m

Max. duljina broad na vezu 100m