Loading...

Kaštelanski bazen B

Lokacija

Zemljopisna širina 43°32.3' N

Zemljopisna dužina 16°26.7' E

Plima

Visina 0,2-0,4m

Površine

Kopnena (km²) 0,016740

Morska (km²) 0,532

Obale

Operativna obala (km) 0,538

Broj vezova 5

Obala “PROPLIN”

Broj vezova 1

Max dubina 8,5m

Ukupna duljina 80m

Obala “SVETI JURAJ I”

Broj vezova 2

Ukupna duljina 220+75m

Max dubina 8,2m

Max duljina broda na vezu 120m

Obala “SVETI JURAJ I”

Broj vezova 2

Ukupna duljina 280m

Max dubina 6,8m

Max duljina broda na vezu 120m