Loading...

Kaštelanski bazen C

Lokacija

Zemljopisna širina 43°32.2' N

Zemljopisna dužina 16°28.3' E

Plima

Visina 0,2-0,4m

Površine

Kopnena (km²) 0,028767

Morska (km²) 0,311

Obale

Operativna obala (km) 0,920

Broj vezova 8

Obala “INA TANKERSKI TERMINAL”

Broj vezova 3

Ukupna duljina 243 m

Max dubina 10,3m

Max duljina broda na vezu 180m

Obala “SVETI KAJO”

Broj vezova 1

Ukupna duljina 219m

Max dubina 8,2m

Max duljina broda na vezu 180m

Obala “BRIŽINE”

Broj vezova 4

Ukupna duljina 190m

Max dubina 4,0m

Max duljina broda na vezu 70m