Projektom je predviđena realizacija nezaštićenog gata s vanjske strane nasutog lukobrana te produljenje već postojećeg obalnog zida s unutarnje strane lukobrana. Predviđeno je da to se to područje koristi za brzobrodske linije (katamarani) za putnike koji dolaze u Zračnu luku Split ili odlaze iz Zračne luke Split, kako bi se rasteretio cestovni promet premještanjem na more i time dao doprinos zaštiti okoliša poglavito smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Kaštelanski bazen  D – Resnik se sastoji od kopnenog i morskog dijela. Kopneni dio obuhvaća pristupni plato i prometnicu na cijelom lukobranskom dijelu do operativne obale te dio lukobrana sa završnim slojem zaštitnog kamenometa u produžetku operativne obale. Sadašnje stanje obalne konstrukcije sastoji se od operativne obale duljine oko 40 metara na unutrašnjoj strani lukobranskog objekta koji je ukupne duljine oko 250 metara te štiti akvatorij s privezom od valova iz smjera generiranja vala od bure i juga koji su najveće učestalosti na području zahvata.

Prema projektu izvršit će se zahvati koji uključuju realizaciju nezaštićenog gata s vanjske strane nasutog lukobrana sa lučkim iskopom u do dubine -5,30 metara, i produljenje već postojećeg obalnog zida s unutarnje strane lukobrana. Izgradnjom novog gata dobit će se sezonsko pristanište za ukupno dva plovila za brzobrodske linije duljine do 40 metara (katamarani). Tlocrtna duljina gata iznosi ukupno 53 metra, te širina iznosi šest metara. Tijelo gata se generalno formira od utvrdica i „mostića“ tj. a.b. montažnih nosača (monolitiziranih sa a.b. pločom). Na korijenu gata sa obe strane dodatno će se postaviti podmorski i nadmorski zid (širine 1,50 metara) u svrhu proširenja gata da bi se omogućila pozicija okretišta za vatrogasna vozila.

Predmet zahvata uključuje uz realizaciju gata s vanjske strane nasutog lukobrana (okomito na postojeću obalu kao ljetni vez). Ukupna duljina zahvata na kojoj se izvodi produbljenje morskog dna za potrebe manevarskog prostora plovila na vanjskom vezu je oko 170 m (mjereno okomito od obale).

Prema projektu, postojeći obalni zid produljit će se za 52,27 metara te će zadržati širinu postojeće obale od devet metara. Izgradnjom obalnog zida dobit će se privez za jedan brod duljine do 40 metara.

Zbog nedostatnog kapaciteta postojećeg vodovodnog cjevovoda za buduće potrebe luke, on se ukida te će se izvesti nova vodovodna mreža s novim položajem trase i novim mjestom priključka na gradski vodovodni cjevovod. Planirana je izvedba četiri priključna ormarića za opskrbu vodom i strujom za brodove. Vrijednost projekta je 2,5 milijuna eura (s PDV-om) i predviđeno je sufinanciranje iz EU fondova.