Projektom su izgrađeni vezovi na vanjskoj strani lukobrana u Gradskoj luci Split namijenjeni za prihvat brodova u međunarodnom prometu, te su isti u uporabi od ožujka 2017.godine. Vrijednost projekta je 23,3 milijuna eura.

Vanjski vezovi izgrađeni su radi poboljšanja protoka putnika i vozila prema našim otocima, te povećanja sigurnosti prometa u luci povećanjem propusne moći Gradske luke Split. Izgrađena su dva veza za prihvat brodove na kružnim putovanjima i trajekata, pogotovo u ljetnim mjesecima, duljine do 270 metara na istočnom vezu duljine 245 metara i širine 15 metara, a do 320 metara na zapadnom vezu duljine 265 metara i širine 15 m metara te dvije ro-ro rampe za trajekte širine 28 metara preko kojih se odvija ukrcaj odnosno iskrcaj vozila i putnika.

Uz to su izvedene manipulativne površine preko kojih se odvija promet vozila i putnika, spojni priključak (pristup) iz prostora luke do novih vezova i platoa (cestovni promet, putnici, komunalije), te privezni sadržaji i pomoć pri navigaciji (vodovodne instalacije, elektroinstalacije, javna rasvjeta i optički kablovi).

Minimalna dubina obalne linije je 10,50 metara.