Projektom Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split odgovorit će se na porast prometa na optimalan način tako što će se omogućiti prebacivanje teretnih kamiona za opskrbu otoka na novoizgrađenu infrastrukturu u Vranjičko-solinskom bazenu na području Stinice. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se proširenjem Luke Split u Vranjičko-solinskom bazenu gdje će se proširiti operativna obala sa ukupno sedam vezova od čega šest za ro-ro brodove i alternativnim opcijama korištenja vezova. Projektom će se smanjiti zagušenje unutar bazena Gradska luka i u centru grada Splita. Na taj će se način smanjiti protok sadašnjeg i potencijalnog prometa prema Bazenu Gradska luka i iz bazena Gradska luka luke Split za više od trećinu i tako osloboditi bazen Gradska luka u centru grada Splita isključivo za putnički promet dok će se teret iz bazena Gradska luka premjestiti u teretni Vranjičko-solinski bazen. Ubrzat će se protok prometa osobnih vozila prema bazenu Gradska luka, te smanjiti prosječno čekanja osobnih vozila na ukrcaj i iskrcaj, te prometno rasteretiti središte Splita. Vrijeme putovanja i vrijeme prosječnog čekanja za kamione smanjit će se s obzirom na manje radnih sati motora i manja potrošnja goriva, te sukladno tome smanjenje onečišćenja zraka i smanjenje emisije buke. Više će se goriva uštediti kad kamioni ne budu išli kroz središte Splita nego što se dodatno potroši duljim plovnim putem do Vranjičko-solinskog bazena. Smanjenjem emisije stakleničkih plinova dat će se znatan doprinos zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena.  Dakle, aktivnosti projekta omogućit će i ostvarenje ciljeva projekta, a to su promicanje i poticanje održivijeg i učinkovitijeg teretnog i putničkog obalnog linijskog prometa luke Split. U ovom slučaju teretni promet se iz putničkog bazena Gradska luka prebacuje u teretni Vranjičko-solinski bazen, te se dodatno definira funkcionalna specijalizacija pojedinih lučkih bazena. Projekt je uvršten u popis Strateških projekata Republike Hrvatske od strane Vlade Republike Hrvatske. Vrijednost ukupnih troškova Projekta iznosi 49 milijuna eura. Projekt je u zreloj fazi pripreme, te je većina projektne dokumentacije izrađena. Projekt je previđen za sufinanciranje iz EU fondova.