Lučka uprava Split ugovorila nabavu hibridnog vozila iz projekta SUSPORT u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska 2014 – 2020.

Projekt SUSPORT ima za cilj poboljšati ekološku održivost i energetsku učinkovitost u talijanskim i hrvatskim lukama koje su partneri u programu Interreg Italija – Hrvatska 2014 – 2020.

U cilju što boljeg upravljanja okolišem na svom lučkom području, u  listopadu 2022. godine nakon provedenog postupka javne nabave, Lučka uprava Split je zaključila ugovor s odabranim dobavljačem, za nabavu hibridnog vozila za operativne potrebe Lučke uprave Split. Nabava energetski učinkovitog vozila s hibridnim pogonom  omogućit će Lučkoj upravi Split bolju kontrolu i nadzor lučkog područja, uz poboljšanje energetske učinkovitosti i ekološke održivosti kroz minimalnu emisiju CO2.

Nabava hibridnog vozila sufinancira se EU sredstvima iz projekta SUSPORT u kojem ukupni proračun Lučke uprave Split iznosi 440.000,00 EUR-a  prema modelu financiranja 85% iz Interreg programa i 15% iz vlastitih sredstava.