Završeni projekti 2013-05-16T15:04:28+00:00

Naziv projekta

Sanacija i dogradnja lukobrana u Gradskoj luci Split

Godina izgradnje

Sanacija i dogradnja lukobrana izvršena je u 1998. i 1999. god

Kratak opis građevine

 

Sanacijom i dogradnjom lukobrana u Gradskoj luci Split dobila se veća operativna površina i nova rampa za iskrcaj i ukrcaj vozila. Izvršenom dogradnjom stvoren je vez dužine 130 m, a koji služi za domaći i međunarodni promet.

 

 

Naziv projekta

Dogradnja južne strane Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split

Godina izgradnje

Dogradnja južne strane Gata sv. Petra izvedena je u 2001. god.

Kratak opis građevine

Radi ostvarivanja većih manevarskih površina za sigurniji i kvalitetniji ukrcaj i iskrcaj automobila izvršena je dogradnja južne strane Gata sv. Petra u Gradskoj luci veličine 32 x 20 m.

 

 

Naziv projekta

Uređenje obalnog pojasa Resnik-Divulje – I faza

Kaštelanski bazen, bazen D

Godina izgradnje

Uređenje obalnog pojasa Resnik-Divulje – I faza izvedena je u 1999/2000. godini.

Kratak opis građevine

 

Temeljem zaključa Vlade RH o izgradnji pomorsko putničkog terminala, Lučka uprava Split pokrenula je postupak izgradnje terminala. Izgradnja terminala omogućila je brži transfer putnika iz zračne luke na otoke.

 

 

Naziv projekta

Sanacija i dogradnja sjeverne strane Gata sv. Duje u Gradskoj luci Split

Godina izgradnje

Sanacija i dogradnja Gata sv. Duje u Gradskoj luci Split izvedena je u 2002/2003. godini.

Kratak opis građevine

 

Novom dogradnjom dobiva se pristanišna obala duljine 95,0 m, te širine 22,0 m sa dvije trajektne rampe na svojim rubovima svaka širine 20,0 m, što povećava postojeću operativnu površinu gata za 2750,0 m2.

 

 

Naziv projekta

Izgradnja kontrolnog tornja Lučkog operativnog centra u Gradskoj luci Split

Godina izgradnje

U tijeku 2001. god. izvršena je izgradnja kontrolnog tornja Lučkog operativnog centra

Kratak opis građevine

Sama građevina izrađena je u dvije etaže ukupne površine 59,47 m2.

 

 

Naziv projekta

Izgradnja skladišno-pretovarnog platoa na dijelu veza br. 2 u Sjevernoj luci Split

Godina izgradnje

Radovi su izvedeni u tijeku 2001. god.

Kratak opis građevine

 

 

Na dijelu veza br. 2 dio platoa je bio zemljani, te je stvaralo velike probleme pri iskrcaju i ukrcaju rasutih materijala, te se pristupilo izradi armirano betonskog platoa debljine 20 cm i ukupne površine 7.656,0 m2 sa svom potrebitom odvodnjom.

 

 

 

Naziv projekta

Dogradnja Sjeverne strane Gata sv. Petra

Godina izgradnje

Radovi su izvedeni u 2002. godini.

Kratak opis građevine

 

Radi ostvarivanja većih manevarskih površina za sigurniji i kvalitetniji ukrcaj i iskrcaj automobila izvršena je dogradnja sjeverne strane korijena Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split, veličine 35 x 20 m.

 

 

Naziv projekta

Produženje Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split

Godina izgradnje

 

Početak radova: 12. veljače 2007. god.

Radovi završeni: 08. kolovoza 2007. god.

Kratak opis građevine

 

Produžetak Gata u odnosu na os postojećeg Gata je položen pod kutem 180 širine 16 [m] i ukupne dužine 146 [m]. Ukupna površina Gata sa ukrcajnom rampom koja se nalazi u korijenu Gata je 2.669,00 m2.

 

 

Naziv projekta

 

Izgradnja trajektne rampe na spojnoj obali Gata sv. Duje i lukobrana u Gradskoj luci Split

Godina izgradnje

Tijekom 2006. god.

Kratak opis građevine

 

Izgradnjom rampe se ostvarilo dodatno prekrcajno mjesto, koje ima posebni značaj u interventnim okolnostima ili okolnostima pune zauzetosti svih ostalih prekrcajnih rampi.

 

 

Naziv projekta

 

Sanacija industrijskih kolosijeka (I, II, III) i kranskih staza u Sjevernoj luci Split – I faza

Godina izgradnje

Tijekom 2004. god

Kratak opis građevine

Ovim zahvatom bilo je obuhvaćeno 3876,53 m2 platoa između kolosijeka, te je zamijenjeno 1583 m industrijskih kolosijeka i 457 m kranskih staza.

 

 

 

Naziv projekta

Sanacija industrijskih kolosijeka (I, II, III) i kranskih staza u Sjevernoj luci Split – II faza

Godina izgradnje

Početak radova: U zadnjem kvartalu 2005. god.

Radovi završeni: 15. lipnja 2006. god.

Kratak opis građevine

Ovim zahvatom bilo je obuhvaćeno 3950,00 m2 platoa između kolosijeka, kao i zamjena 643 m industrijskih kolosjeka i 1070 m kranskih staza

 

 

 

Naziv projekta

Rekonstrukcija – produženje Gata sv. Duje u Gradskoj luci Split

Godina izgradnje

Početak radova: posljednji kvartal 2009. god.

Dovršetak radova: sredina 2010. god.

Kratak opis građevine

 

 

Produženje Gata sv. Duje realizira se izgradnjom gata u paralelnoj trasi postojeće obalne konstrukcije, širine 16,00 m i dužine 150,00 m sa minimalnom korisnom dubinom u trasi -8,00 m. U korijenu novog gata uređuje se obostrano pristupne trajektne rampe širine 24,70 m, odnosno 22,00 m. Ukupna površina Gata sa prekrcajnom rampom je 2.532 m2 .

 

 

 

Naziv projekta

 

Uređenje pretovarnog betonskog platoa za slagalište kontejnera u Sjevernoj luci Split-I. faza

Godina izgradnje

Završetak radova: ožujak 2009.

Kratak opis građevine

 

Uređena površina: 4450 m2

Slagalište kontejnera je smješteno na istočnom dijelu sjeverne luke Split, uz vez 5     ( RO-RO rampa).

 

 

 

Naziv projekta

Izgradnja pristupne prometnice trajektnom pristaništu u Sjevernoj luci Split

Godina izgradnje

2008-2009

Kratak opis građevine

 

Izgradnja pristupne ceste duljine 440m, širine 17m. Planirana prometnica koristi se za kamionski promet.