Ribarska luka Brižine smještena je unutar luke otvorene za javni promet na rubnom zapadnom dijelu lučkog područja „Kaštelanski bazen C“, u predjelu Brižine, kojim upravlja Lučka uprava Split. Projektom je poboljšana infrastruktura i to radi povećanja kvalitete ulova, kontrole kvalitete ulova na samom iskrcajnom mjestu i sljedivosti proizvoda ribarstva. Unaprijedila se opskrba brodova energentima s racionalnijim korištenjem energije i smanjenjem emisije plinova u okoliš, prihvatom odbačenog ulova i njegovim zbrinjavanjem, sakupljanjem i zbrinjavanje motpada poput starih mreža i morskog otpada koji se prikupi tijekom ribolova. Osiguralo se značajno poboljšanje higijenskih, radnih i sigurnosnih uvjeta ribara i zaposlenih u ribarskoj luci.

Projekt je sufinanciran iz fondova EU-a preko Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ Ministarstva poljoprivrede u najvećem propisanom iznosu od pet milijuna eura. Ukupno je projekt vrijedan oko 6,2 milijuna eura.

Radovi u Ribarskoj luci Brižine u Kaštelanskom bazenu C izvođeni su središnjem prostoru gata i na kontaktu s obalnom linijom. Omogućen je uređeni i sistematizirani privez brodova.Izvedena je građevina sabirno-distribucijskog centra, proširena je postojeća obala, sanirana je postojeća obala i uređena kopnena prometna površina. Izvedeni su i radovi vezani za priključke na komunalnu infrastrukturu. Ribarska luka Brižine nudi cjelovitu uslugu luke posebne namjene koji služi za prihvat i smještaj ribarskih plovila i iskrcajno je mjesto za ribarska plovila.

Projekt ulaganja u ribarsku luku Brižine za cjelokupno područje Splitsko-dalmatinske županije predstavlja inovaciju, budući da u našoj Županiji nije postojala adekvatna ribarska luka s ovakvim uslugama, pri čemu je cjelokupna infrastruktura opremljena suvremenom i inovativnom opremom. Na području Županije do sada nije implementiran adekvatan sustav za gospodarenje morskim otpadom što se promijenilo provedbom ovog projekta.

Projekt je uvršten među šest najboljih projekata u Hrvatskoj za 2020. godinu, te nominiran za nagradu Udruženja hrvatskih arhitekata „Viktor Kovačić“. Projekt je dobio BIG SEE Architecture Award 2022 – Grand Prix za arhitekturu koju je u Ljubljani primio autor Dinko Peračić.