U okviru mjere 1.23./1.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa” za provedbu projekta Ulaganje u ribarsku luku Komiža dodijeljena su sredstva preko Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. u najvišem mogućem iznosu na temelju Natječaja. Doprinos EU sredstava je 75% a državnog proračuna 25%. Ukupan iznos ulaganja iznosi pet milijuna eura. Trenutna lučka infrastruktura je neodgovarajuća potrebama zbog nedostatak prostora za vez i iskrcaj budući da se lučke ribarske djelatnosti miješaju s turističkima te zbog toga što je općenito stanje akvatorija luke neadekvatno. Projektom je obuhvaćena 1. faza ulaganja u Ribarsku luku Komiža južno od bivše tvornice ribe „Neptun“. Previđeno uređenje primarnog lukobrana u duljini od 78 metara, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od 54 metra, operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini od 89 metara, sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida. Ribari će moći na siguran i komotan način pristupiti vozilima brodu, jednostavnije iskrcavati i ukrcavati opremu, led i ulov. Ishođena je Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa”. Doprinos EU sredstava je 75% a ostatak se financira iz Državnog proračuna. Ukupan iznos ulaganja iznosi pet milijuna eura.