Projekt obnove infrastrukture luke Split ( Projekt “vanjskih vezova”)

Gradska luka Split je glavna putnička i turistička luka za dalmatinska odredišta na otocima i duž obale, a održava i svakodnevne trajektne veze s Italijom. Godišnje kroz splitsku luku prođe preko 4,2 milijuna putnika i 0,6 milijuna vozila. Gradska luka prostire se polukružno na akvatoriju od 182 ha, u radijusu od 600 m uz širinu ulaza od 320 m. Brodovi u Gradskoj luci pristaju na 28 vezova raspoređenih na 4 gata. Od toga 3 veza dubine do 8,2 m primaju velike brodove u međunarodnom prometu i brodove na kružnim putovanjima, a preostali vezovi se koriste za pristajanje brodova u domaćem prometu, te manjih brodica, jahti i jedrenjaka.

 

Posebno treba istaknuti promet brodova na kružnim putovanjima u Splitskoj luci koji je posljednjih godina u značajnom porastu kao i broj putnika koji njima dolaze. Statistički podaci pokazuju da dolaze sve veći brodovi koji prevoze veći broj putnika, što predstavlja poteškoću kod prihvata većih brodova koji se moraju prihvaćati na sidru. To ne samo da umanjuje prihode koji se ostvaruju (50% manje pristojbe), nego i postaje limitirajući faktor ukupnog razvoja prometa na kružnim putovanjima u Splitu. U 2012.g. ostvareno je rekordnih 270 ticanja brodova na kružnim putovanjima sa 245.500 putnika. U odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se povećanje broja putnika na kružnim putovanjima u iznosu od 36%.

 

Slijedom ovih činjenica, a sukladno studijama razvoja luke Split, sve u smislu poboljšanja funkcioniranja domaćeg i međunarodnog linijskog prometa kao i prihvata većih brodova na kružnim putovanjima planirana je dogradnja vanjskih vezova, odnosno izgradnja pristana za prihvat putničkih brodova na vanjskom dijelu lukobrana Gradske luke Split. Planiranom dogradnjom vanjskih vezova u Gradskoj luci Split značajno će se povećati postojeći kapaciteti za prihvat većih brodova na kružnim putovanjima i brodova u međunarodnom prijevozu, čime će se ujedno i riješiti problem prometnog zagušenja na postojećim vezovima, te će se podići razina usluge i sigurnosti u luci, kako brodaru, tako i samim putnicima i korisnicima luke.

 

Također, ovim projektom postići će se veliki indirektni pozitivni efekti za gospodarstvo grada Splita, pa i šire. Povećanje posjete turista na kružnim putovanjima stvara visoke dodatne prihode u turizmu i ugostiteljstvu, a povećani promet u međunarodnom linijskom prometu ne samo da povećava promet i učinke u kompletnoj prometnoj djelatnosti, već i ukupno povoljno utječe na razvoj gospodarskih aktivnosti u Splitu i široj regiji.

 

Obnova i izgradnja infrastrukturnih sadržaja luke Split provodi se sukladno ciljevima Pred pristupne strategije pomorskog prometa RH.

 

 

 

Animacija konačnog izgleda “ljetnih vezova”

 

By | 2014-01-24T17:34:22+00:00 Sijeanj 24th, 2014|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment