Vizija i misija 2013-03-15T15:50:43+00:00

Područje luke Split, kojim upravlja ova ustanova, karakterizira izniman gospodarski potencijal, te je od strateške važnosti i interesa za cijelu regiju.

S ciljem prikladne valorizacije lučkog područja, u smislu postizanja što većih pozitivnih društveno – gospodarskih efekata, Lučka uprava pokrenula je opsežni projekt razvoja i modernizacije putničke luke Split, čiji je krajnji cilj putnička luka, prilagođena najvišim suvremenim standardima, kako u pogledu sadržaja i kvalitete usluga, tako i u smislu ustroja sofisticiranog lučkog sistema.

Misija ove ustanove je stvaranje maksimalnih pozitivnih efekata na temelju resursa kojima raspolaže, a koji su u funkciji javnog dobra.

Ovo podrazumijeva osmišljavanje i primjenu prikladnih mehanizama upravljanja, kako bi se stvorili optimalni uvjeti za poslovanje, kao i postizanje konkurentnog paketa usluga, kontrolirane kombinacije cijene i kvalitete.