Tarife 2017-07-31T14:34:59+00:00

TARIFE LUČKIH PRISTOJBI LuČKE UPRAVE SPLIT – srpanj 2016

Tarife lučkih pristojbi 2016

 

 


 

 

 

Cjenik (Tarifa) naknada uz koja trgovačka društva –

ovlaštenici koncesija – pružaju usluge korisnicima luke.

Tarife lučkih pristojbi