Loading...

Za korisnike

Korisnicima luke Split (putnicima, brodarima, agentima, koncesionarima te svim ostalim fizičkim i pravnim osobama) na raspolaganju je lučko područje opremljeno za neometano odvijanje prometa koje, zbog svoje iznimne zemljopisne i maritimne važnosti, ima status luke od državnog značaja za Republiku Hrvatsku.

Sukladno međunarodnim konvencijama posebna pozornost pridaje se sigurnosnoj zaštiti lučkog područja otvorenog za međunarodni promet. Uvedene su posebne sigurnosne mjere i protokoli u skladu s Planom sigurnosne zaštite luke.